ProMusica²

Tiletum Consort

Contactinfo


E: tiletum.consort@promusica2.be


Het Tiletum Consort is de jongste spruit in de werking van Pro Musica en is ontstaan als gambaconsort binnen de pijler oude muziek van Pro Musica, tieltse ateliers voor muziek, woord en dans, vzw.. Dit consort bestaat dus uit gamba's (van discant tot violone), de voorloper van de cello, en wordt soms ook bijgestaan door blokfluit(en). De naam verwijst naar de oudste vermelding van Tielt die dateert uit 1105.


Het Tiletum Consort bestaat uit Dirk Moelants, Karin De Block, Lies Vercaeren en Sabien Van Dale. Blokfluitist van dienst is, indien nodig, Werner Mareels. Het geheel wordt gecoached door eerstgenoemde. Dirk is verbonden aan de afdeling Musicologie van de Faculteit Letteren en Wijsbegeerte van de UGent. Hij doceert eveneens aan het Conservatorium van Gent.


Daar het Tiletum Consort maar werd opgericht in januari 2020 en dat er halfweg maart reeds een eerste lockdown was, gevolgd door een tweede op het einde van oktober, heeft dit concort nog niet veel kunnen repeteren. Vandaar zijn er nog geen foto's noch opnames.